2018-01-10

ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවකගේ රාත්‍රී 365 ක්ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවකගේ රාත්‍රී 365 ක්
රාත්‍රී 60 ක් - පීරියඩ්
රාත්‍රී 55 ක් - හිසරදය
රාත්‍රී 50 ක් - මට මහන්සියි
රාත්‍රී 40 ක් - මට උදෙන් නැඟිටින්න ඕන
රාත්‍රී 35 ක් - අද ඇඟට හරි නෑ වගේ
රාත්‍රී 25 ක් - ළමයි අවදි වෙයි
රාත්‍රී 20 ක් - හෙට හෙට
රාත්‍රී 35 ක් - අද මං ෆාස්ටිං අනේ
රාත්‍රී 45 ක් - අම්ම බලන්න ගිහිං
මේක තමයි පිරිමි බැංකොක් වලට යන්න ප්‍රදානම හේතුව.
මෙම පෝස්ට් එකේ ආයෝජකයෙකුගේ මනසින් 邏ආයෝජනය කර ඇත්තේ කොපමණමුදලක්දැයි සිතා බලන්න樂
විවාහ මංගල තීරණ පිළිබඳ සිද්ධි අද්‍යනය
අවුරුදු 30 ක විවාහ ජීවිතයක්
වියදම:
විවාහ පිරිවැය - රු .1000000/=
මාසික වියදම් - රු. 20000/=
බිරිඳගේ මාසික නඩත්තු - රුපියල් 5000/=යි
ආපසු:
SEX
පළමු වසර 5 - සතියට 3 ටයිම්ස්.
ඊළඟ වසර 5 හේ - සතියට 1 පාරයි
ඊළඟ වසර 10 - දින 15 කින්.
ඊළඟ වසර 10 ක් - මාසෙකට පස්සේ.
අර්ථය: 樂
අවුරුදු 30 ක් තුළ ලිංගික හැසිරීම් 1400 ක්
ඇස්තමේන්තුගත වියදම
7200000 + 1000,000 /=ක්
විවාහ මංගල්ය සඳහා 7% ක පොලී අනුපාතය යටතේ වසර 30 ක් සඳහා ලැබෙන මුදල= 62420000/=
අගයන්:
තම බිරිඳ සමග ලිංගිකව හැසිරෙන සෑම පුද්ගලයෙකු සඳහා රු 54000/=ක් වැයවේ
නිගමනය:
බාහිරකරණය කිරීම ලාභදායී වේ!邏
ටහික‍ෙන කතා ඕයි ම්‍ෙවා o_O:-/:-S